1 Comment

Bij de derde AI generated image is je prompt te lezen als je met de cursor hovered. Mijns inziens - al heb ik om de tekst ook een paar keer moeten gniffelen - het beste deel van je blog... ;)

Expand full comment