2 Comments

lekker stuk weer!

Expand full comment

Mooi een-tweetje met Sander, hoop dat er goed gesproken gaat worden bij zijn productiebedrijf

Expand full comment